• Consultanţă generală în afaceri (consultanţă investiţională, consultanţă financiar-fiscală şi juridică prin experţi-subcontractori certificaţi);
  • Realizare documentaţii (proiecte de finanţare) în vederea accesării surselor de finanţare rambursabile şi nerambursabile (PHARE, Banca Mondială, SAPARD, RICOP, Guvernul României prin ministerele de resort, CIPE-USAID, BAS, PNDR, POS CCE, POS DRU, POR);
  • MANAGEMENT DE PROIECT (în special în cazul implementării proiectelor de finanţare prin fonduri nerambursabile);
  • Strategii de imagine şi de marketing;
  • Organizarea de misiuni economice externe;
  • Organizarea de târguri, expoziţii, conferinţe şi simpozioane având caracter naţional şi internaţional;
  • Organizare cursuri de perfecţionare şi team-building-uri pentru management şi top management.
  • Alte servicii conexe (înregistrare mărci şi design industrial prin experţi-subcontractori certificaţi, strategii de export, studii de marketing, strategii de promovare/lansare produse şi/sau servicii etc.).

Chestionar de evaluare a satisfacției clienților

Politica în domeniul calităţii şi obiectivele declarate referitoare la calitate ale S.C. IT&T Consulting S.R.L. prevăd furnizarea de servicii de o înaltă calitate care să satisfacă aşteptările şi necesităţile clienților săi.

Vă mulţumim pentru timpul acordat completării acestui chestionar, sugestiile Dumneavoastră ajutându-ne să îmbunătăţim în mod continuu calitatea serviciilor care vă sunt destinate.

Datele şi răspunsurile Dumneavoastră sunt STRICT CONFIDENȚIALE şi vor fi utilizate EXCLUSIV în scopul menționat anterior.

Chestionarul poate fi completat online, în fomularul de mai jos, sau îl puteţi descărca în format PDF pentru a-l completa şi trimite prin fax.

Descarcă chestionarul

...